,

زیبایی شناختی بینی- اجزا و زیر واحدهای بینی

جهت برنامه ریزی برای جراحی نقص های بینی، ساختار خارجی بینی به 9 زیرواحد زیبایی شناختی و 6جزء زیبائی شناختی تقسیم می شود، که جراح پلاستیک با اندازه گیری آنها، وسعت و محل نقص راتعیین می کند. 9 زیر واحد زیبایی گرایانه در عمل زیبایی بینی: 1- زیر…

اناتومی بینی (به زبان ساده)

افرادی که متقاضی جراحی زیبایی بینی هستند، علاقه مند به کسب دانش در زمینه ساختار بینی و عملکرد آن می باشند که در زیر مختصرا به توضیح ان می پردازیم. بینی از ۳ ساختمان اصلی، استخوان، غضروف و پوست پوشاننده آن تشکیل شده است، که اسکلت اصلی بینی ش…